Δημιουργούμε διαφημιστικούς χάρτες, προσαρμοσμένους ώστε να χαρακτηρίζουν την τοποθεσία, το προϊόν ή την υπηρεσία σας, μια συγκεκριμένη διαδρομή και γενικότερα σημεία ενδιαφέροντος.