99141

99141

Αυτόματη ομπρέλα από φελό με ξύλινο σκελετό.