Εκτύπωση folder για αποθήκευση εγγράφων Α4 με θέση για κάρτα και εκτύπωση κλασέρ κατασκευασμένα από πολύ ανθεκτικά υλικά. Οι περισσότερες επιχειρήσεις χρησιμοποιούν folders και κλασέρ για να προωθήσουν τα προϊόντα και τις υπηρεσίες τους ή για να αποθηκεύσουν και να οργανώσουν καλύτερα τα έντυπα ή τα έγγραφά τους.