Το επιστολόχαρτο μαζί με άλλα έντυπα όπως οι επαγγελματικές κάρτες και τα φυλλάδια είναι εξίσου σημαντικό. Θα πρέπει να χρησιμοποιείται για όλα τα επίσημα έγγραφα όπως τιμολόγια, έντυπα κλπ. και θα βοηθήσει την επιχείρησή σας να φαίνεται επαγγελματική και οργανωμένη. Τυπωμένα με το λογότυπο και τα στοιχεία της επιχείρησής σας σε χαρτί γραφής ή σε ειδικά χαρτιά και με χρυσοτυπία ή ασημοτυπία.