Τα φυλλάδια είναι ένας τέλειος τρόπος για να προωθήσετε την επιχείρησή σας ή να στείλετε ένα μήνυμα σχετικά με μια εκδήλωση ή μια ειδική προσφορά. Σε οποιοδήποτε ποσότητα, μέγεθος και layout μονόφυλλα, δίπτυχα, τρίπτυχα, μονής – διπλής όψης, επιθυμείτε.