Δημιουργούμε διαφημιστικούς χάρτες, προσαρμοσμένους ώστε να χαρακτηρίζουν την τοποθεσία, το προϊόν ή την υπηρεσία σας, μια συγκεκριμένη διαδρομή και γενικότερα σημεία ενδιαφέροντος με διαφημιστική καταχώρηση διαφόρων χορηγών. Διατίθενται για τουριστικές επιχειρήσεις, γραφεία τουρισμού, για Καταστήματα κλπ.